درباره ما

گنجینه دستساز های هنری پست مدرن

با هدف گسترش و رونق بخشی به فروش ساخته های دست هنرمندان ایرانی و خدمت به زائران و مجاوران حضرت ثامن الحجج در مجتمع تجاری پروما آغاز به کار نموده است.


 

خوش آمدید

آثار هنری ایران زمین که از عنصر های نخستین و طبیعیی همچون خاک، سنگ، چوب و ... ساخته می شوند سبب ایجاد آرامش و چشم نوازی خاصی می شود که زندگیی ماشینی امروز را لطیفتر میکند.